Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING 10 STYLE BV hodn Salon Image & Style

In de salon worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
SALON IMAGE & STYLE acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– wij onze verzameling persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
– wij passen de beveiligingsmaatregelen aan om uw persoonsgegevens te beschermen.
– Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, corrigeren of te verwijderen.

SALON IMAGE & STYLE is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen gebruiken met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-06-2018

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden doorgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij de opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

– NAW gegevens (identificatie)
– Telefoonnummer (voor het maken van een afspraak)
– E-mailadres (voor het maken van een afspraak)
– Kleurrecepten e.d. (jouw persoonlijke kleuradvies)

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

AUTHORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je gegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

SALON IMAGE & STYLE
Herenstraat 59
1406 PA BUSSUM
035-6213160